Ἐπικοινωνία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ -ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΤΗΛ.-ΦΑΞ. 2465021204-2465021465

EMAIL sisitiamtr@yahoo.com