Επικοινωνία

ΣΙΣΣΙΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΤΗΛ.-ΦΑΞ. 2465021204

EMAIL sisitiamtr@yahoo.com

ΤΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6972620051

ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  6945307331