Φωτογραφίες

Ένα όνειρο που το ονειρεύεσαι μόνος, είναι απλώς ένα όνειρο. Ένα όνειρο που το ονειρεύεσαι με άλλους, είναι πραγματικότητα.

Οι  εθελοντές  εν δράση

                      όλοι μαζί

Στηρίζουμε το έργο της Μητροπολεως  μας.